Uživ. jméno
Heslo
Rychlý kontakt: +420 283 840 011
Nákupní košík
0 Kč

 

 Obchodní podmínky a službyNákup a objednávky mohou být osobní v naší vzorkovně nebo prostřednictvím našeho e-shopu. Objednávat můžete také telefonicky nebo elektronickou poštou. Zboží vám dodáme nejdéle do 48 hodin od přijetí Vaší objednávky.

Zboží a ceny

Uvedené ceny jsou základními maloobchodními cenami s DPH. Cena je uvedena za jednotku množství ( ks/bal ).
V ceníku je taková jednotka vždy uvedena. Pokud se jedná o „bal“ (balení) uvádíme zároveň množství zboží v jednom balení.
Pro registrované partnery máme po přihlášení do našeho e-shopu připraven velkoobchodní ceník.
 
Doprava zboží

V Praze Vám dovezeme zboží zpravidla následující pracovní den po objednávce. Mimo Prahu a po celé ČR do 48 hodin. Pokud učiníte objednávku do 11,00 hodin, obdržíte zboží expresně a bez příplatku následující pracovní den. Dopravné zahrnuje pojištění zboží, dopravu a expediční náklady. 

 

Dopravné

Praha – dopravné 95,- Kč bez DPH,do hodnoty objednaného zboží 840,-Kč bez DPH. Nad tuto částku bezplatně.
Čechy a Morava – dopravné 95,- bez DPH, do hodnoty objednaného zboží 1.500,- bez DPH. Nad tuto částku bezplatně. 

 

Platba

Hotově, dobírkou nebo na fakturu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Číslo účtu: 2800665018/2010 

 

Výkup baterií


Použité hodinkové baterie a jiné články s obsahem stříbra jsou sice odpad, ale my je od Vás výhodně vykoupíme.
Sazba je závislá na váze baterií a aktuální burzovní ceně obsaženého stříbra.

Bezplatný odběr použitých baterií

Podle zákona 185/2001 sb. a s účinností od 23.2.2002 od Vás bezplatně odebereme všechny použité  akumulátory a baterie všech typů a bez ohledu na výrobce. Zároveň Vám vydáme potvrzení o ekologické likvidaci.

Reklamace

Vaše reklamace vyřídíme obratem, dle našeho reklamačního řádu. Ve složitějších případech nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.


Dodavatelské smlouvy

S vybranými obchodními partnery uzavřeme Kupní smlouvu o individuálních obchodních podmínkách a způsobu platby.

 

Storna

Na základě individuální dohody odebereme zboží zpět. 

 

Reklamační řád

 

1.Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností ElektroProdej v.o.s. U Pekařky 3, Praha 8 Libeň, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. 

Při řešení reklamace kupujícího se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti ElektroProdej v.o.s.. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Při reklamaci vady výrobku doporučujeme kupujícímu pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení znát číslo faktury na které je reklamované zboží. Faktura slouží zároveň jako záruční list. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce. Pokud není zboží osobně odebráno ve vzorkové prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. 

2.Poškozeného zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na vzorkové prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit společnosti ElektroProdej v.o.s. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

 

3.Záruční podmínky

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním a dodacím listu nebo na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Není-li na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

V případě výměny zboží začne běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží. 

 

4.Doba skladovatelnosti

Tato doba je vyznačena na spotřebních bateriích. Tento datum znamená, že baterie po tuto vyznačenou dobu zaručují svou plnou funkčnost

 

5.Neuznání záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech: 

•vypršením záruční lhůty 

•mechanického poškození, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče

•používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem 

•zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě 

•zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci 

6.Postup při reklamaci

Kupující je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. 

Kupující doručí na vlastní náklady nebo prostřednictvím obchodního zástupce reklamované zboží na adresu ElektroProdej v.o.s. U Pekařky 3, Praha 8 – Libeň 180 00. Reklamace bude zapsána v reklamačním protokolu kde bude  uvedeno číslo zboží, počet kusů, popis závady a číslo nákupní faktury (dokladu). K reklamaci je nezbytné dodat kompletní  příslušenství a pokud možno v původním obalu.  

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu, rozhodne o důvodnosti reklamace a zda li se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned. O uplatnění reklamace – při jejím posouzení sepíše pracovník s kupujícím zápis do reklamační protokolu, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (neuznaná záruka). 

V případě posouzení reklamované vady zjistí společnost ElektroProdej v.o.s. , že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy (nemá nárok na reklamaci), jestliže tyto vady včas neoznámil společnosti ElektroProdej v.o.s. a to vždy prostřednictvím podepsaného reklamačním protokolu.

 

7.Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno.

Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je pracovník dopravní služby povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku dopravní služba vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu  nejpozději do 24hodin společnosti ElektroProdej v.o.s. Prodávající bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy (dodávky) z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

 

8.Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. Společnost ElektroProdej v.o.s. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.